Powrót

Nasze wspólne czasopismo

Przez ponad 25 lat prowadziłem czasopismo Elektronika dla Wszystkich. Obecnie moim głównym źródłem utrzymania jest nowe czasopismo Zrozumieć Elektronikę, które wydawane jest na zasadzie patronatu, czyli jest rozsyłane do moich Patronów i Mecenasów w postaci elektronicznej (plików PDF) za pośrednictwem portalu Patronite.pl. Stale dostępne dla każdego jest pełne wydanie „zerowego”, okazowego, grudniowego wydania miesięcznika (ZE 12/2022). Patroni pobierają pełne wersje kolejnych numerów z zakładki Posty mojego profilu na Patronite.pl.

Jeżeli nie jesteś Patronem, to możesz wstępnie zapoznać się z  zawartością kolejnych numerów czasopisma w wersji skróconej (podgląd).

Nowe czasopismo Zrozumieć Elektronikę dopiero kształtuje swoje oblicze. Bardzo mi zależy, żeby podobnie jak wcześniej w EdW, nasze wzajemne kontakty były żywe i twórcze. A nawet jeszcze więcej: celem jest dostosowanie profilu i zawartości nowego czasopisma do potrzeb ogółu Czytelników. Dlatego zachęcam także Ciebie do nadsyłania opinii, propozycji, sugestii i pytań w sposób opisany na stronie Zapytaj, Odpowiedz.

Informacje o patronacie znajdziesz na stronie Zostań moim Patronem lub Mecenasem.

Po upływie co najmniej kilku miesięcy, pełne materiały z czasopisma Zrozumieć elektronikę zostają też w całości udostępniane bezpłatnie dla wszystkich chętnych w postaci wpisów. Jednak następuje to z dużym opóźnieniem, więc jeżeli chcesz być na bieżąco – zostań Patronem.

Równolegle i niezależnie od tego, na stronie piotr-gorecki.pl sukcesywnie umieszczane są też moje liczne wcześniejsze publikacje dotyczące różnych dziedzin elektroniki. Są one od razu i bez żadnych ograniczeń  dostępne dla wszystkich. Materiałów do umieszczenia na stronie jest mnóstwo, ale dostosowanie ich do dzisiejszych standardów internetowych wymaga wiele pracy. Stąd prośba o wsparcie przez patronat.

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać czasopismo Zrozumieć elektronikę  w postaci plików PDF oraz wesprzeć i przyspieszyć umieszczanie na stronie piotr-gorecki.pl materiałów z moich ogromnych zapasów, bardzo proszę – zostań moim Patronem.