Powrót

Cykle

W ramach inicjatywy Warsztatowy zasilacz liniowy w kilku etapach wspólnie zaprojektujemy i zrealizujemy praktycznie użyteczny zasilacz o przyzwoitych parametrach. Dokonamy tego metodą kolejnych kroków, za pomocą siedmiu etapów – konkursów, do których wprowadzeniem jest poniższy artykuł.

Ani to „Tesla”, ani „Coil” – w tytule projektu prawdziwe jest tylko słowo „Mini”. Niemniej tego rodzaju układ jest nie tylko atrakcyjny, ale też wyjątkowo interesujący dla elektronika, ponieważ wiele wskazuje, że... w ogóle nie powinien działać z uwagi na błędy układowe. A działa i zaskakuje swoim działaniem!

W trzyczęściowym artykule przedstawione są obszerne informacje na temat jakże popularnej, ale także budzącej kontrowersje kuchenki mikrofalowej. W niniejszej pierwszej części przedstawione są podstawowe informacje o jej budowie, działaniu i elementarnych zasadach jej wykorzystywania.

W poprzednim odcinku (DR007) zauważyliśmy dublowanie adresów IP: ten sam adres IP umieszczony był i w warstwie aplikacji (w metodzie GET) i w warstwie sieciowej (w ramce protokołu TCP). Musimy wyjaśnić, że nie jest to niepotrzebne dublowanie.

W poprzednim odcinku (DR006) omówiliśmy metodę GET protokołu HTTP, powszechnie wykorzystywaną do przesyłania stron internetowych, które okazały się hipertekstem. Wspomnieliśmy o języku znaczników HTML, który pozwala tworzyć hipertekstowe strony internetowe.

W poprzednim odcinku (DR005) wstępnie omówiliśmy metodę GET protokołu HTTP. Jest on bardzo często wykorzystywana i trzeba zagadnienie poznać nieco głębiej.

W poprzednim odcinku (DR004) mówiliśmy o małych, domowych, lokalnych sieciach komputerowych. Wiemy, że i w nich cała komunikacja opiera się na stosie protokołów TCP/IP, co jest zadaniem wieloetapowym i na pozór wydaje się porażająco skomplikowane i trudne.

Zgodnie z zapowiedzią zajmiemy się małymi sieciami prywatnymi. Ale zaczniemy od czegoś dużo większego. Według definicji, Internet to ogólnoświatowa sieć komputerowa. Sieć komputerowa, czyli komputery i połączenia między nimi.

W pierwszych dwóch artykułach (DR001 i DR002) omówiona była koncepcja warstw. Przypomnijmy w uproszczeniu: bardzo skomplikowane zadanie przesyłania różnorodnych danych pomiędzy użytkownikami zostaje podzielone na oddzielne, niejako wymienne części, które nazywa się warstwami.

W poprzednim artykule (DR001) na przykładzie oscyloskopu z wymiennymi modułami – wkładkami omówiliśmy podstawową koncepcję wykorzystaną w sieciach komputerowych przy przesyłaniu danych: Ponieważ zadanie okazuje się bardzo obszernie dzielimy je na „standardowe moduły”. Nie są to moduły sprzętowe, fizyczne, tylko oddzielne zadania.