Powrót

Cykle

Na powyższej fotografii pokazany jest model, zrealizowany na płytce stykowej oraz efekty uzyskiwane w mroku. Piękny wzór tęczowej wstęgi jest wytwarzany przez różnokolorowe diody LED, zaświecające się i gasnące w rytmie wyznaczanym przez cztery generatory  o różnych częstotliwościach.

Na fotografii tytułowej pokazane są dwie wersje układu alarmowego. Schemat ideowy obu wersji alarmu widoczny jest na rysunku A.

Jeżeli chcesz zacząć przygodę z elektroniką lub chcesz zainteresować elektroniką kogoś z bliskich, niniejszy kurs jest do tego znakomitą okazją.

W poprzedniej części przedstawiony został mechanizm przerwań. To niezwykle istotny element w świecie mikroprocesorów. Jego przyjęcie i obsługa nie jest możliwa bez elementu, który jest nierozerwalnie związany z przerwaniami. Ten element to stos w pamięci.

W poprzednich dwóch odcinkach tej serii (H011, H012) mówiliśmy o dawniej popularnych, a dziś całkowicie zapomnianych wzmacniaczach węglowych. Wspomnieliśmy także o wzmacniaczach plazmowych oraz o wzmacniaczach z lampami elektronowymi. Pora omówić wzmacniacze magnetyczne.

W pierwszej części artykułu omówiliśmy liczne aspekty dotyczące testowania sprzętu audio. Przypomnieliśmy czym są ślepe testy oraz podwójnie ślepe testy. Omówiliśmy co to jest test ABX. W drugiej części artykułu omówimy konkretne pułapki, w które łatwo mogą wpaść (i często wpadają) osoby testujące sprzęt audio.

Oto trzeci z serii artykułów przeznaczonych dla elektroników, którzy chcieliby kupować multimetry ze świadomością ich możliwości i zalet, ale także wad i ograniczeń. W tym artykule zastanawiamy się, na czym polega niedoskonałość multimetrów i które parametry są najważniejsze dla elektronika.

W dwóch poprzednich częściach artykułu o numerach C001 i C002 dość dokładnie omówiliśmy budowę, działanie i historię kuchenek mikrofalowych. Przypomnieliśmy też, czym są mikrofale. Teraz, w części trzeciej, zajmiemy się kontrowersyjną kwestią: czy kuchenki mikrofalowe są szkodliwe?

W pierwszym artykule tej serii podane były elementarne wiadomości o multimetrach i opisane zostały podstawowe pomiary: napięcia, prądu i rezystancji. Teraz w drugim zajmiemy się pozostałymi funkcjami multimetrów. W trzecim odpowiem na niektóre pytania i omówię wątpliwości związane z multimetrami.

Kolejny element układanki związany z mikroprocesorami dotyczy funkcjonalności określanej jako system przerwań. Żaden współczesny mikroprocesor nie może obyć się bez tego mechanizmu a sprawna obsługa tych zdarzeń często decyduje o popularności danego mikroprocesora czy mikrokontrolera.