Powrót

Audio i wideo

W czasopiśmie „Zrozumieć Elektronikę” oprócz ogólnego materiału wprowadzającego, ukazały się dwa artykuły dotyczące bardzo intrygującego, ale i kontrowersyjnego tematu ślepych testów: pierwszy oraz drugi. Poniższy artykuł jest ich praktycznym uzupełnieniem – zawiera szereg ważnych wskazówek technicznych.

Głównym celem serii artykułów jest przekonanie Ciebie, że możesz z powodzeniem projektować układy lampowe, oczywiście najpierw te prostsze. Projektować, w tym dobierać punkty pracy i testować. Poradzisz sobie z tym, ale też napotkasz różne problemy, które sygnalizuję w poniższym artykule.

Niniejszy artykuł jest łagodnym wprowadzeniem do serii, przeznaczonej dla osób, które chciałyby budować, a nawet samodzielnie projektować rozmaite układy lampowe audio, a potem je testować i porównywać, zarówno przez pomiary, jak i odsłuch, a także modyfikować je i udoskonalać.

Wiele osób buduje albo chce budować układy zawierające lampy elektronowe. Po zbudowaniu i odsłuchaniu lampowego układu niektórzy są zachwyceni, inni mocno zniesmaczeni lub niezadowoleni, natomiast jeszcze inni zupełnie nie wiedzą, co o tym wszystkim sądzić.

W pierwszej części artykułu omówiliśmy liczne aspekty dotyczące testowania sprzętu audio. Przypomnieliśmy czym są ślepe testy oraz podwójnie ślepe testy. Omówiliśmy co to jest test ABX. W drugiej części artykułu omówimy konkretne pułapki, w które łatwo mogą wpaść (i często wpadają) osoby testujące sprzęt audio.

W czasopismach i w Internecie znajdujemy mnóstwo opisów i porównań sprzętu audio. Często czytamy w nich, że dany sprzęt jest bezkonkurencyjny i lepszy od innego, ponieważ… i tu następuje przekonujący opis, zazwyczaj barwny, bardzo często w pełni zasługujący na określenie: poezja.

W poprzednim, pierwszym artykule z tego cyklu (O001) zasygnalizowanych było wiele ważnych kwestii z dziedziny audio. W tym artykule kontynuujemy rozważania, sygnalizuję Ci kolejne kluczowe zagadnienia i przekonuję, że panorama audio naprawdę jest wielopłaszczyznowa, a nawet wielowymiarowa.

W cyklu „Wielopłaszczyznowa Panorama Audio” proponuję Ci szereg artykułów edukacyjnych oraz rozmaitych projektów związanych z szeroko pojętą tematyką audio, budzącą nie tylko dużą ciekawość, ale też wywołującą bardzo silne emocje. Oto pierwszy artykuł, wprowadzający w tę piękną dziedzinę.