Powrót

Audio i wideo

W pierwszej części artykułu omówiliśmy liczne aspekty dotyczące testowania sprzętu audio. Przypomnieliśmy czym są ślepe testy oraz podwójnie ślepe testy. Omówiliśmy co to jest test ABX. W drugiej części artykułu omówimy konkretne pułapki, w które łatwo mogą wpaść (i często wpadają) osoby testujące sprzęt audio.

W czasopismach i w Internecie znajdujemy mnóstwo opisów i porównań sprzętu audio. Często czytamy w nich, że dany sprzęt jest bezkonkurencyjny i lepszy od innego, ponieważ… i tu następuje przekonujący opis, zazwyczaj barwny, bardzo często w pełni zasługujący na określenie: poezja.

W poprzednim, pierwszym artykule z tego cyklu (O001) zasygnalizowanych było wiele ważnych kwestii z dziedziny audio. W tym artykule kontynuujemy rozważania, sygnalizuję Ci kolejne kluczowe zagadnienia i przekonuję, że panorama audio naprawdę jest wielopłaszczyznowa, a nawet wielowymiarowa.

W cyklu „Wielopłaszczyznowa Panorama Audio” proponuję Ci szereg artykułów edukacyjnych oraz rozmaitych projektów związanych z szeroko pojętą tematyką audio, budzącą nie tylko dużą ciekawość, ale też wywołującą bardzo silne emocje. Oto pierwszy artykuł, wprowadzający w tę piękną dziedzinę.