Powrót

Elektronika użytkowa

Dzisiaj zajmiemy się pomiarami siły i wagami. W jaki sposób możemy ważyć surowce na przenośnikach taśmowych? Jak dozowane są substancje w procesach mieszania? Jak zweryfikować poprawność ważenia? O tym poniżej.

W automatyce bardzo często zachodzi potrzeba uzyskania informacji, że element mechanizmu jest we właściwej pozycji. Poza informacją o osiągnięciu pewnego punktu, potrzebny jest również pomiar przebytej drogi albo pomiar kąta obrotu danego elementu. Jaki czujnik można do tego zastosować? O tym poniżej.

W automatyce bardzo często zachodzi potrzeba uzyskania informacji, czy element mechanizmu jest we właściwej pozycji. Czasem trzeba wiedzieć, jaki dystans przebył albo o jaki kąt wykonał obrót. Czujniki położenia, np. indukcyjne czy krańcowe, są też wykorzystywane w samochodach, jak np. czujniki położenia wału korbowego.

W artykule pierwszymdrugim z tej serii omówiliśmy podstawowe informacje o kuchenkach indukcyjnych. Artykuł trzeci był przeznaczony dla dociekliwych elektroników. Teraz, w czwartym artykule, postaram się omówić najważniejsze tajemnice techniczne w sposób jak najbardziej przystępny.

Z poprzednich artykułów wiemy już, jak można zmierzyć temperaturę i ciśnienie. Kolejnym ważnym pomiarem jest pomiar poziomu. Jak można sprawdzić wolne miejsce w kilkudziesięciometrowym silosie albo zbiorniku cieczy?

Kolejnym parametrem, który często wymaga pomiaru w automatyce, jest ciśnienie. Na co dzień spotykamy się najczęściej z pomiarem ciśnienia atmosferycznego (prognoza pogody). Innym popularnym pomiarem ciśnienia jest pomiar ciśnienia w oponach – który z Czytelników ostatnio sprawdził to w swoim pojeździe?

W jaki sposób sterownik PLC otrzymuje sygnały o przebiegu procesu? Jak odczytuje dane z zewnętrznych czujników? Czy każdy czujnik można podłączyć do dowolnego modułu wejść? Jak przetworzyć sygnał z termometru na coś użytecznego dla sterownika? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w tym artykule.

Najczęściej mierzymy temperaturę naszego ciała. Dawniej używaliśmy do tego termometrów rtęciowych i pochodnych, obecnie zazwyczaj termometrów wykorzystujących podczerwień. W jaki sposób mierzymy temperaturę w przemyśle? Jakie metody są wykorzystywane? Czy istnieją czujniki uniwersalne?

W artykule pierwszym i drugim tej serii omówiliśmy podstawowe informacje o zasadach działania kuchenek elektrycznych, w szczególności kuchenek indukcyjnych, oraz wyjaśniliśmy wiele kwestii użytkowych. Niniejsza część trzecia jest przeznaczona dla dociekliwych elektroników. Omawianie aspektów technicznych zacznijmy od zagadnień podstawowych, najłatwiejszych, ogólnych, ale też bardzo ważnych. Wytwarzanie

poprzednim artykule tej serii omówiliśmy różnice między kuchenkami elektrycznymi, ceramicznymi i halogenowymi, a kuchenkami indukcyjnymi. Zapoznaliśmy się z podstawową zasadą działania kuchenek indukcyjnych. Teraz skupimy się na aspektach praktycznych i wątpliwościach ich dotyczących.