Powrót

Historia, Retro

poprzednim artykule z tej serii (H016) mówiliśmy o próbach stworzenia ulepszonej, półprzewodnikowej wersji triody. Pomysł pojawił się w latach 20. XX wieku, ale na jego realizację trzeba było czekać ćwierć wieku. A to co przedstawiono w roku 1947, wcale nie było tym elementem, na który czekano.

We wcześniejszym artykule tej serii omówiliśmy wzmacniacze półprzewodnikowe oraz materiały półprzewodnikowe. Choć w niektórych wzmacniaczach elementem czynnym, wzmacniającym jest dioda, zdecydowana większość wykorzystuje tranzystory. Przypomnijmy historię prowadzącą do tranzystora.

W poprzednim artykule omówiliśmy niemal dwustuletnią historię materiałów półprzewodnikowych. Zaczęło się od Michaela Faradaya, ale on przeprowadził jedynie wstępne próby. Zaskoczeniem może być informacja, że pierwsze użyteczne wzmacniacze półprzewodnikowe pojawiły się sto lat temu!

W poprzednich artykułach tej serii omówiliśmy różne zapomniane wzmacniacze sygnałów elektrycznych. Dziś dominują wzmacniacze półprzewodnikowe. Warto wiedzieć, że historia półprzewodników sięga zamierzchłych czasów jeszcze przed rokiem 1800. To też jest fascynujący wątek w historii elektroniki.

W poprzednich dwóch odcinkach tej serii (H011, H012) mówiliśmy o dawniej popularnych, a dziś całkowicie zapomnianych wzmacniaczach węglowych. Wspomnieliśmy także o wzmacniaczach plazmowych oraz o wzmacniaczach z lampami elektronowymi. Pora omówić wzmacniacze magnetyczne.

W poprzednim artykule serii (H011) mówiliśmy o dawniej popularnych, a dziś całkowicie zapomnianych wzmacniaczach węglowych. Teraz nieco bliżej przyjrzymy się jeszcze innym dawnym wzmacniaczom sygnałów elektrycznych. Między innymi wspomnimy o wzmacniaczach plazmowych.

W poprzednim, pierwszym odcinku serii (H010) wspomniałem krótko o wzmacniaczach. Między innymi o bardzo dziwnych wzmacniaczach: węglowych i magnetycznych. W niniejszym, drugim artykule serii nieco bliżej przyjrzymy się tym pierwszym, zapomnianym już wzmacniaczom sygnałów elektrycznych.

W poniższym artykule skrótowo przedstawiona jest historia elektroniki z uwzględnieniem kluczowych „kamieni milowych” w jej rozwoju – od archaicznych radioodbiorników do współczesnych smartfonów. Na życzenie Czytelników dowolne ze wspomnianych tu zagadnień mogą być omówione dokładniej.

Za początek ery mikroprocesorów uznaje się rok 1971, kiedy to wprowadzono na rynek układ scalony znany jako Intel i4004. Wprawdzie ten układ scalony nie odegrał znaczącej roli, niemniej właśnie on zapoczątkował nowa erę w historii ludzkości, dlatego warto poznać okoliczności jego powstania.