Powrót

Elementy i moduły

Jak wspominałem w poprzednim odcinku jeżeli nie jesteś, i nie chcesz być konstruktorem, tej części materiału też nie musisz czytać. Jeśli cię to jednak interesuje, otrzymasz teraz szereg kolejnych wskazówek praktycznych. Są to rady co stosować, a czego unikać w poszczególnych rodzajach budowanych układów.

W tej części weźmiemy pod lupę poszczególne rodzaje kondensatorów − podam ci ich najistotniejsze parametry, potem powrócimy do szerszego omówienia różnych dziedzin zastosowań i wreszcie podam ci szereg potrzebnych wskazówek i wzorów. Jak ci wspomniałem w poprzednim odcinku, nie musisz czytać tej części materiału. Chyba, że będziesz konstruował własne układy. W takim razie są to informacje dla ciebie.

W poprzednim odcinku próbowałem cię przekonać, że w kondensatorach liczy się nie tylko pojemność, ale też szereg innych parametrów. Doszliśmy do wniosku, iż właściwości kondensatora zależą przede wszystkim od dielektryka. Mówiliśmy, że w dielektryku występują straty mocy, które możemy przedstawić jako szeregową rezystancję zastępczą − ESR. Zasygnalizowałem ci także problem indukcyjności kondensatorów i zależności parametrów od temperatury, wilgotności i innych czynników.

W poprzedniej części namawiałem cię do zepsucia kilku kondensatorów elektrolitycznych. Dziś będę ci wkładał do głowy wiadomości dotyczące najważniejszych parametrów kondensatorów. Nie zrażaj się, że będzie mało praktyki − podane informacje są naprawdę bardzo ważne, a pomiarami (i psuciem) zajmiemy się w kolejnym odcinku.

Czy pamiętasz stare, czarno-białe telewizory jak choćby Belweder, Koral, Tosca czy Wisła? Czy zdarzyło ci się może spotkać w nich rozwijające się kondensatory?

To jest pierwszy artykuł z serii wprowadzającej w niełatwą i obszerną tematykę parametrów elementów i modułów elektronicznych oraz w tematykę kart katalogowych. Na początek przypomniane są elementarne zagadnienia dotyczące idealizowanych oraz rzeczywistych elementów elektronicznych.

Warto wiedzieć, że większość informacji z kart katalogowych nie jest opisem działania elementów, tylko jest opisem niedoskonałości tych elementów. Aby nie zaplątać się w licznych skomplikowanych szczegółach, warto też spojrzeć na karty katalogowe w sposób przedstawiony w poniższym artykule.

W artykule przedstawione są ogromnie ważne informacje wprowadzające, absolutnie niezbędne dla każdego, kto choć trochę interesuje się lampami elektronowymi. W przystępny sposób omówione są właściwości, charakterystyki oraz podstawowe parametry lamp, a konkretnie triod.

Oto pierwszy z serii artykułów o tranzystorach MOSFET, przypominający ich najważniejsze właściwości. Zawiera ogromnie ważne informacje na temat idealnych i realnych parametrów tych najważniejszych dziś elementów, na których opiera się cała współczesna elektronika.

Nazwa „enkoder przyrostowy” może przestraszyć. Wielu osobom nie mówi nic, innym niejasno kojarzy się z jakimiś zastosowaniami profesjonalnymi. Okazuje się jednak, że te podzespoły mogą być bardzo interesujące także dla hobbystów. A można je pozyskać w zaskakująco prosty sposób – z odzysku.