Powrót

Podstawy automatyki – pomiary i czujniki temperatury

Najczęściej mierzymy temperaturę naszego ciała. Dawniej używaliśmy do tego termometrów rtęciowych i pochodnych, obecnie zazwyczaj termometrów wykorzystujących podczerwień. W jaki sposób mierzymy temperaturę w przemyśle? Jakie metody są wykorzystywane? Czy istnieją czujniki uniwersalne?

Metoda pomiaru

Metody pomiaru temperatur można podzielić na dwie: stykowe i bezstykowe. Metoda stykowa wymaga bezpośredniego styku termometru z medium, którego temperaturę mierzymy. Metoda bezstykowa pozwala wykonać pomiar z pewnej odległości – jest stosowana tam, gdzie niemożliwe jest wykorzystanie metody stykowej ze względu na bezpieczeństwo lub właściwości materiału.

Do metod stykowych wykorzystuje się w przemyśle głównie termometry rezystancyjne i termoelektryczne, zaś metody bezstykowe opierają się na różnych wariantach termografii.

Termorezystory

Termometry rezystancyjne – termorezystory – wykorzystują zmianę rezystancji specjalnie wykonanego rezystora. W przemyśle powszechnie używane są termorezystory typu Pt100, rzadziej Pt1000 oraz Pt500. Oznaczenie Pt100 należy rozszyfrować następująco:

– Pt oznacza materiał rezystora – platynę;

– 100 oznacza rezystancję w temperaturze 0oC.

Zatem termorezystor Pt100 jest wykonany z platyny, zaś w temperaturze 0oC jego rezystancja powinna być równa 100 omów. Podobnie należy dekodować oznaczenia Pt500 i Pt1000. Charakterystyka rezystancji od temperatury Pt100 jest określona normą w postaci wzoru i wykresu – czerwona przerywana linia na rysunku 1 (źródło: https://blog.wikapolska.pl/).

Rysunek 1

(…) ciach!

To jest tylko początek, zapowiedź artykułu, którego pełna wersja ukazała się z numerze czerwcowym czasopisma Zrozumieć Elektronikę (ZE 6/2023). Pełna wersja czasopisma umieszczona jest pod tym linkiem. Natomiast niepełna, okrojona wersja, pozwalająca zapoznać się z zawartością numeru ZE 6/2023 znajduje się tutaj.

Mateusz Ostrycharz

elektryk.mo@gmail.com

 

Uwaga! Osoby, które nie są (jeszcze) stałymi Patronami ZE, mogą nabyć PDF-y z pełną wersję tego numeru oraz wszystkich innych numerów czasopisma wydanych od stycznia 2023, „stawiając kawę” (Cappuccino = 10 złotych za jeden numer czasopisma w postaci pliku PDF).
W tym celu należy kliknąć link (https://buycoffee.to/piotr-gorecki), lub poniższy obrazek
Postaw mi kawę na buycoffee.to
Następnie wybrać:
– jeśli jeden numer ZE – CAPPUCINO (10zł),
– jeśli kilka numerów ZE – WSPIERAM ZA. I tu wpisać kwotę zależną od liczby zamawianych numerów – wydań (N x 10zł),
Wpisać imię nazwisko.
Podać adres e-mail.
Koniecznie zaznaczyć: „Chcę dołączyć wiadomość dla Twórcy” i tu wpisać, który numer lub numery mamy wysłać na podany adres e-mailowy.