Powrót

Tranzystor MOSFET: ideały i rzeczywistość

Oto pierwszy z serii artykułów o tranzystorach MOSFET, przypominający ich najważniejsze właściwości. Zawiera ogromnie ważne informacje na temat idealnych i realnych parametrów tych najważniejszych dziś elementów, na których opiera się cała współczesna elektronika.

Historycznie wcześniejsze są tranzystory bipolarne PNP i NPN, ale dziś absolutnie najpopularniejsze są tranzystory MOSFET. Dostępnych jest nieprzeliczone mnóstwo typów MOSFET-ów. Aby sensowne wykorzystać te tranzystory, trzeba najpierw zrozumieć sens i praktyczne znaczenie ich parametrów.

Ten materiał przeznaczony jest dla osób bardziej zaawansowanych. Natomiast podstawowe informacje o tych tranzystorach opisane są w artykule Co to jest? Tranzystor MOSFET z serii elektronice przystępnie.

Niniejszy cykl przeznaczony jest dla praktyków, jednak tym artykule przypomniane są ważne zagadnienia podstawowe, ułatwiające przejście od podręcznikowej teorii do praktyki.

Ponieważ w poniższym artykule omawiane są katalogowe parametry MOSFET-ów, warto wcześniej zapoznać się z artykułem Elementy, ich parametry oraz karty katalogowe wprowadzającym w to zagadnienie.

Kontynuacją niniejszego materiału jest artykuł o wymownym tytule Tranzystor MOSFET: kluczowe niedoskonałości. W artykule Tranzystory MOSFET: parametry na przykładzie IRF3205 omówione są parametry tranzystorów MOSFET w ujęciu praktycznym, na konkretnym przykładzie dość popularnego tranzystora dużej mocy typu IRF3205. Planowane są też artykuły omawiające dobór tranzystorów z wykorzystaniem oferty rynkowej, na przykładzie znanego dystrybutora, jakim jest krajowa firma TME.

Artykuł Odkrywamy tajemnice tranzystorów MOSFET pokazuje proste sposoby pomiaru parametrów w celu odróżnienia oryginałów od, niestety coraz popularniejszych, podróbek. To dziś jest ogromnie ważne!

Idealny MOSFET

W kartach katalogowych MOSFET-ów znajdziemy mnóstwo parametrów, tabel schematów i rozmaitych wykresów, co zniechęca nie tylko początkujących. Dlatego zanim zaczniemy te katalogowe parametry omawiać, naprawdę warto zastanowić się nad właściwościami hipotetycznego idealnego MOSFET-a i porównać z takim ideałem realnie dostępne dziś elementy. Wnioski są zaskakujące!

Zanim przeczytasz dalszą część artykułu zastanów się: jakie parametry miałby idealny MOSFET?

Pomyśl, nie żałuj na to czasu, bo to bardzo ważna kwestia. Potem czytaj dalej.

Otóż większość MOSFET-ów pracuje w roli przełączników: są albo całkowicie zatkane, albo w pełni otwarte. Idealny MOSFET pracujący w roli przełącznika powinien mieć nieograniczone, nieskończenie wielkie maksymalne napięcie pracy VDSS (V(BR)DSS). Wtedy mógłby pracować przy napięciach nawet kilowoltów, ale równie dobrze przy napięciach rzędu kilku woltów.

W idealnym tranzystorze prąd drenu ID mógłby być nieograniczony, nieskończenie wielki. Dlatego idealny MOSFET powinien mieć rezystancję w stanie pełnego otwarcia RDSon równą zeru. Wtedy prąd drenu ID, płynący przez tę zerową rezystancję nie powodowałby spadku napięcia, a więc nie powodowałby związanych z tym strat cieplnych i nie podwyższałby temperatury tranzystora.

Idealny MOSFET musiałby być nieskończenie szybki, czyli przełączenie od stanu zatkania do stanu pełnego przewodzenia powinno następować w czasie nieskończenie krótkim. Aby tak było, równe zeru powinny być szkodliwe wewnętrzne pojemności, które w rzeczywistych MOSFET-ach ograniczają maksymalną częstotliwość przełączania oraz są przyczyną dodatkowych strat cieplnych.

MOSFET-y jako elementy unipolarne z zasady działania są bardzo szybkie i można byłoby je przełączać niewyobrażalnie szybko. Ale właśnie tylko wtedy, gdyby wspomniane szkodliwe pojemności wewnętrzne były równe zeru.

Podczas pracy, w tym podczas przełączania idealnego MOSFET-a o zerowej rezystancji RDSon i zerowych wewnętrznych pojemnościach nie wydzielałyby się żadne straty cieplne. Przy pracy impulsowej nie byłoby mowy o żadnej mocy maksymalnej, czy kwestiach termicznych, ponieważ nie byłoby żadnych strat mocy, co ilustruje rysunek 1.

Rysunek 1

Impulsowa przetwornica indukcyjna z idealnymi MOSFET-ami (i idealnymi cewkami i kondensatorami) miałaby sprawność energetyczną równą 100% i w ogóle by się nie grzała. Impulsowy wzmacniacz mocy audio z idealnymi elementami też miałby sprawność 100% i w ogóle by się nie grzał. Nie byłoby żadnych problemów z mocą i temperaturą.

A jeśli chodzi o parametry: taki idealny MOSFET przełączający miałby tylko jeden parametr – napięcie progowe VGSth. Przy napięciach bramki (VGS) mniejszych od progowego VGSth byłby całkowicie zatkany, prąd drenu wynosiłby dokładnie zero. Zapewne już napięcie bramki niewiele wyższe od progowego VGSth powodowałoby pełne otwarcie i zmniejszenie rezystancji RDSon do zera.

Charakterystyka przejściowa wyglądałaby jak na rysunku 2, ale nie trzeba byłoby jej rysować, bo wystarczyłoby tylko podanie wartości napięcia progowego VGSth (w tym przypadku 2,5V).

Rysunek 2

(…) ciach!

To jest tylko fragment artykułu, którego pełna wersja ukazała się z numerze sierpniowym czasopisma Zrozumieć Elektronikę (ZE 8/2023). Czasopismo aktualnie nie ma wersji drukowanej na papierze. Wydawane jest w postaci elektronicznej (plików PDF). Pełna wersja czasopisma umieszczona jest na moim profilu Patronite i dostępna jest dla Patronów, którzy wspierają mnie kwotą co najmniej 10 zł miesięcznie. Natomiast niepełna, okrojona wersja, pozwalająca zapoznać się z zawartością numeru ZE 8/2023 znajduje się tutaj.

Piotr Górecki

Uwaga! Osoby, które nie są (jeszcze) moimi stałymi Patronami, mogą nabyć PDF-y z pełną wersję tego numeru oraz wszystkich innych numerów czasopisma wydanych od stycznia 2023, „stawiając mi kawę” (Cappuccino = 10 złotych za jeden numer czasopisma w postaci pliku PDF).
W tym celu należy kliknąć link (https://buycoffee.to/piotr-gorecki), lub poniższy obrazek
Postaw mi kawę na buycoffee.to
Następnie wybrać:
– jeśli jeden numer ZE – CAPPUCINO (10zł),
– jeśli kilka numerów ZE – WSPIERAM ZA. I tu wpisać kwotę zależną od liczby zamawianych numerów – wydań (N x 10zł),
Wpisać imię nazwisko.
Podać adres e-mail.
Koniecznie zaznaczyć: „Chcę dołączyć wiadomość dla Twórcy” i tu wpisać, który numer lub numery mam wysłać na podany adres e-mailowy.