Powrót

Krokodyl jest zupełnie inny… Zwracanie wartości i efekty uboczne

Wielu elektroników chce programować w C bez wgłębiania się w szczegóły języka. Chętnie wykorzystują oni wszelkie „gotowce”. Ich „programowanie” w rzeczywistości polega na drobnych modyfikacjach programów znalezionych gdzieś w Internecie, a gdy coś nie działa, szukają pomocy na forach. Jeśli i Ty masz takie podejście, NIE czytaj tego artykułu! Jeżeli jednak należysz do tych, którzy chcą rozumieć to, co robią – podejmij trud zrozumienia przedstawionych dalej, obcych Ci na razie zagadnień.

Tytuł artykułu pochodzi z końcówki przypomnianego w pierwszej części (PR007) starego dowcipu, w którym Władek stara się wytłumaczyć Staśkowi, co to jest i jak wygląda krokodyl:

– A wiesz, jak wygląda koń?

– A jakże.

– No to krokodyl jest zupełnie inny!

Ucząc się, próbujemy dopasować „to nowe, nieznane” do tego, co już wiemy i znamy. Ale w przypadku języka C mamy ten sam problem co Władek: w programie nie dostrzegamy podobieństwa do tego, co już znamy. Wszystko dlatego, że…

krokodyl jest zupełnie inny!

Już wcześniej mówiliśmy, że proste analogie mogą wprowadzić w błąd. I tak może być z elegancką i przekonującą koncepcją skrzynek, które zwracają wartość. Choć nie w pełni obrazuje ona sytuację w języku C, gdzie  mamy pomieszane aspekty matematyczne oraz sprzętowe, w sumie jest atrakcyjna i pożyteczna. Trzeba jednak uściślić kwestię zwracania wartości, efektów ubocznych i roli średnika.

Rola i znaczenie średnika

Wcześniej mówiliśmy, że postawienie średnika przekształca wyrażenie w instrukcję. Co to tak naprawdę znaczy?

Może pomyślisz, że średnik można porównać do „korby”, więc wyrażenie to „skrzynka bez korby”, a instrukcja to „skrzynka z korbą”…

Może i coś w tym jest, ale krokodyl jest zupełnie inny i taka analogia, zamiast wyjaśnić, raczej wprowadzi w błąd. Otóż mówiąc najbardziej obrazowo, choć nie do końca ściśle: średnik w programie C oznacza: zrób, działaj.

Owszem, średnik można i należy kojarzyć z rozkazem: zrób. Jeśli za wyrażeniem (abstrakcyjnym tworem matematycznym) postawimy średnik, to nakazujemy działanie – realizację matematycznej abstrakcji.

Ale generalnie instrukcji nie powinniśmy porównywać do „skrzynek z korbą”. Choćby tylko dlatego, że są też proste instrukcje, które nie zawierają wyrażeń (np. goto; break; continue; czy instrukcja „pusta” ; ). Ponadto w praktyce instrukcje, nawet te zawierające w sobie wyrażenia, często mają niewiele wspólnego z „matematycznymi skrzynkami”, dlatego, że celem ich wykonania zwykle nie jest uzyskanie zwracanej wartości, tylko osiągnięcie wspomnianych wcześniej efektów ubocznych. A przy tym ważne są czas i kolejność działania.

Krokodyl jest zupełnie inny, więc pewnie znów Cię zaskoczę: otóż niektóre podręczniki słusznie wskazują, że praktycznym sensem średnika (terminatora instrukcji) jest… zapomnij.

Ooops…

Zapomnij?

Jest w tym dużo racji, ale ujmijmy to tak: średnik ma znaczenie zrób i zapomnij.

I tu znów o paradygmatach: możemy powiedzieć w uproszczeniu, że w „czystym języku funkcyjnym” program to jeden wielki przepis matematyczny – jedna wielka funkcja-skrzynka, składająca się z różnych „małych skrzynek bez korby”. Choć może się to wydać dziwne, nie ma tam kolejnych kroków – rozkazów. Wykonanie takiego programu możemy rozumieć jako jedną wielką operację matematyczną, która zostanie zrealizowana zgodnie z zasadami matematyki oraz języka programowania. Owszem, ostatecznie w procesorze zostanie ona zrealizowana jako sekwencja elementarnych rozkazów wykonanych w określonej kolejności. Jednak programista „czystego” języka funkcyjnego zupełnie tego „nie widzi” w pisanym programie. Skupia się tylko na zależnościach matematycznych i regułach używanego języka.

Natomiast w imperatywnym języku C w programie mamy szereg instrukcji, oddzielonych średnikami. Wiele z tych instrukcji zawiera „małe matematyczne skrzynki” – wyrażenia. Nie ma tu jednej rozbudowanej operacji matematycznej, tylko wiele małych operacji, nie tylko matematycznych, realizowanych w ramach kolejnych kroków – instrukcji, rozdzielonych średnikami. I właśnie średnik ma sens: zrób to, co nakazuje instrukcja i zapomnij, co zrobiłeś!

Przykładowo zapis

b + 5

to proste wyrażenie, które może być częścią jakiegoś bardziej złożonego wyrażenia lub funkcji i może pełnić różną funkcję. Wyrażenie zwraca wartość. Wartością zwracaną przez to wyrażenie jest liczba, będąca sumą zawartości zmiennej b i liczby pięć. Jeżeli bezpośrednio lub gdzieś dalej za tym wyrażeniem będzie stał średnik, mający znaczenie zrób i zapomnij, wartość tego wyrażenia zostanie obliczona, wykorzystana i… zapomniana.

Ogólnie biorąc, wartości zwracane przez wyrażenia i inne „skrzynki” są nietrwałe i ulotne. W języku C zwracają wartość w tym sensie, że podczas realizacji programu „ich wartość jest do dyspozycji”, ale tylko do najbliższego średnika, który znaczy też zapomnij.

Zwracana wartość nie zostanie zapomniana wtedy, gdy za pomocą operatora przypisania zapamiętamy ją w jakiejś zmiennej, np.:

a = b + 5;

a = 5 * x;

c = k + 2;

Krokodyl jest zupełnie inny, więc zapominanie niesłusznie może się skojarzyć ze zniknięciem, ze stratą, z przekonaniem, że to jakaś wada, błąd, niedoróbka. A to jest specyfika języka, blisko zresztą związana ze sprzętem.

A teraz omówmy zwracanie wartości.

Skrzynki i zwracanie wartości

Skrzynka realizuje mniej czy bardziej skomplikowaną operację. Cały program od biedy możemy potraktować jak „największą” skrzynkę, do której „coś wchodzi i coś wychodzi”. Niewątpliwie „skrzynkami średniej wielkości” są funkcje stworzone zgodnie z regułami języka C. Jak widać w deklaracji funkcji

typ_zwracanego_wyniku nazwa_funkcji (argumenty_przekazywane_do_funkcji)

mamy tu podstawową koncepcję skrzynki: do funkcji zawsze przekazujemy argumenty, a funkcja zawsze zwraca wynik określonego typu. Aby mocno trzymać się tej jasnej koncepcji, to gdy nie mamy argumentów lub wyniku, mówimy o „pustym” typie danych (void), np.

void nazwa_funkcji (void)

Zasadniczo zwracanie wartości wiąże się z abstrakcyjno-matematycznym aspektem programu i jego „składników”.  Owszem, w czasie działania programu jest jakoś realizowane fizyczne, ale w sumie chodzi o odciążenie programisty, by nie musiał rozumieć i dbać o wszystkie szczegóły. By mógł skoncentrować się tylko na tym, co najważniejsze. Niemniej warto wiedzieć, do kogo czy do czego przekazywane są wartości – wyniki?

Przypomnijmy informacje podstawowe: „największa skrzynka”, czyli program napisany w C, ma główną, „obowiązkową” funkcję main w postaci

int main (argumenty_lub_void) {

/* instrukcje */

return 0;

}

Umieszczona na końcu instrukcja return powoduje, że program zwraca wartość-wynik w postaci liczby całkowitej typu int, w tym przypadku zwraca liczbę zero. Czy pamiętasz, do kogo (komu) zwraca?

W przypadku komputera sprawa jest prosta: program taki, kończąc swe działanie, jako swą ostatnią operację zwraca liczbę zero do systemu operacyjnego i w ten sposób sygnalizuje, że realizacja programu przebiegła prawidłowo. Ma też sens przekazanie argumentów do funkcji main – ewentualne argumenty przekaże o niej właśnie system operacyjny, czyli program(-y) zarządzający pracą komputera.

Jednak w przypadku mikrokontrolerów jednoukładowych nie ma komu zwrócić wartości, ponieważ nie ma systemu operacyjnego, a ponadto zazwyczaj podstawą działania jest nieskończona pętla for lub while. Dlatego główny program dla mikrokontrolera AVR może zwracać wartość „void”, czyli nie zwracać niczego, a tym samym może nie zawierać instrukcji return:

void main (void) {

while (1){

   /* instrukcje programu */

   }

}

Jednak także w programie dla mikrokontrolera zazwyczaj wykorzystuje się wcześniej podaną postać „coś zwracającą”, więc gdyby konsekwentnie trzymać się koncepcji skrzynek, także funkcja main, jak wszystkie inne funkcje, powinna zawierać instrukcję return:

int main (void) {

   while (1) {

   /* instrukcje */

   }

return 0;

}

Zachowamy wtedy reguły języka C, a kompilator i tak pominie ten szczegół. O ile w przypadku mikroprocesorów jest pewien kłopot teoretyczny ze zwracaniem wartości przez funkcję main(), o tyle problemu takiego nie ma w przypadku innych funkcji programu, które zwracają wartość. Najogólniej mówiąc, podczas pracy programu funkcje są wywoływane, a po wykonaniu zwracają wartość typu określonego w definicji funkcji tam (w tym miejscu programu), dokąd wracają, czyli tam, skąd zostały wywołane (uruchomione). Ilustruje to rysunek 1. Logika podpowiada, że zwracana wartość może być wykorzystana do realizacji dalszej części programu. Jednak zwrócenie wartości przez funkcję lub wyrażenie wcale nie oznacza, że ta wartość zostaje automatycznie i trwale zapisana czy wykorzystana. Raczej polega to na tym, że „zwracana wartość jest do dyspozycji” i albo zostanie wykorzystana, albo nie.

Rysunek 1

To, że program według rysunku 1 po wykonaniu funkcji wraca do miejsca jej wywołania (uruchomienia), jest proste i oczywiste, tylko czy ktoś lub coś czeka na zwracaną wartość, by ją wykorzystać?

Otóż najprościej biorąc, zwracaną wartość możemy „złapać” do jakiejś zmiennej, określonej w instrukcji wywołania funkcji. W tym celu napiszemy:

czekajaca_zmienna = funkcja (argumenty);

Wartość zwracaną przez funkcję „łapiemy” w tym przypadku do tej czekającej zmiennej. Ale co ciekawe, bardzo często wywołujemy funkcję

funkcja (argumenty);

nie podając żadnej „czekającej zmiennej”. Co wtedy?

Jak myślisz?

Możliwości jest kilka. Można się domyślać, że jeśli „nie złapiemy zwracanego wyniku”, to on „zmarnuje się, zginie”. Natomiast gdy dana funkcja z zasady zawraca „pusty” typ void, czyli tak naprawdę nie zwraca niczego, to nie ma problemu, bo nie ma czego „łapać”. Ale tu nasuwa się bardzo ważne pytanie: jaki jest sens realizacji funkcji, która albo z zasady niczego nie zwraca, albo gdy „gubimy” zwracany przez nią wynik?

Wygląda to na poważny zgrzyt w eleganckiej i przekonującej koncepcji skrzynek, do których przekazujemy argumenty i które zwracają wartości. A wydawało się nam, wręcz byliśmy pewni, że język C opiera się właśnie na jasnej i eleganckiej koncepcji większych i mniejszych skrzynek, zwracających wartość…

Dla początkujących jest to nieprzyjemna zagadka. Bo przecież zgodnie z podstawową koncepcją, funkcja zawsze zwraca wartość. No tak, tylko często albo jest to wartość nic, albo tę zwracaną wartość „gubimy”. Podobnie jest z wyrażeniami

Gdzie tu sens i logika?

Odpowiedź brzmi: bo krokodyl jest zupełnie inny… A mówiąc poważniej, musimy omówić kolejne ważne i niełatwe zagadnienie.

Efekty uboczne

Podkreślmy, że w języku C jak najbardziej obowiązuje sprzyjająca porządkowi i ograniczająca błędy koncepcja skrzynek. Według tej koncepcji „efektem podstawowym” działania funkcji (oraz innych „skrzynek”) jest zwracanie wartości.

Tak. Tylko zwracanie wartości.

Ale najprościej biorąc, prawie wszystkie funkcje w języku C, a szczególnie w wersji dla mikrokontrolerów, oprócz zwracania wyniku, realizują też tak zwane efekty uboczne (side effects). I paradoksalnie, bardzo często zależy nam nie na zwracanym wyniku, tylko właśnie na różnorodnych efektach ubocznych działania funkcji. Natomiast zwracanie wyniku okazuje się tylko formalnością, wymaganą przez koncepcję i reguły języka C. Co bardzo ważne, dotyczy to nie tylko „dużych skrzynek” jakimi są funkcje, ale też „mniejszych skrzynek”.

Może znów Cię zaskoczę, ale bardzo popularnym efektem ubocznym jest coś tak na pozór naturalnego jak zmiana wartości zmiennej!

Efektami ubocznymi są wszelkie operacje wejścia/wyjścia, czyli w przypadku mikrokontrolerów wszelkie zmiany stanu rejestrów obsługujących porty i inne urządzenia peryferyjne. Przykładowo efekty uboczne realizują instrukcje

DDRB = 0xFF;

PORTB = 0x5A;

z których pierwsza ustawi piny portu B jako wyjścia, a druga ustawi ich stan logiczny. Jest to typowy efekt uboczny, bo nie ma związku ze zwracaniem wartości przez „skrzynki”. Także wcześniej podana instrukcja

a = b + 5;

zawarta w jakiejś funkcji realizuje bardzo popularny efekt uboczny. Wyrażenie b + 5 zwraca wartość – liczbę, ale wartość ta jest ulotna i „istnieje tylko do najbliższego średnika” (podobnie powiemy, że wyrażenie a = b + 5 zwraca liczbę równą zawartości zmiennej a, która jest sumą b + 5). Aby jej nie utracić, wykorzystujemy efekt uboczny: za pomocą operatora przypisania zapamiętujemy ją w zmiennej a.

Sama nazwa „efekt uboczny” nie tylko przez skojarzenie z medycyną sugeruje coś podrzędnego, mniej potrzebnego lub nawet niepotrzebnego i może groźnego. A tymczasem tu efekt uboczny w postaci przypisania „zwiększa trwałość” i umożliwia wykorzystanie w innym miejscu programu, czyli wbrew nazwie wydaje się czymś pożądanym, a nawet bardzo ważnym. Znów mamy przykład, że krokodyl jest zupełnie inny.

Kto i po co to tak skomplikował?

Patrząc z punktu widzenia mikrokontrolerów, może to wyglądać na bezsensowne i niepotrzebne fanaberie. Jednak w przypadku różnych skomplikowanych programów komputerowych pisanych w C lub innych językach, brak efektów ubocznych jest istotną zaletą. Zmniejsza ryzyko błędów i nieoczekiwanych reakcji. Programista może się bowiem skoncentrować tylko na zwracanych wartościach, a nie musi analizować wszystkich możliwych następstw efektów ubocznych. A zgodnie z nazwą, „efekty uboczne” mogą też mieć nieprzewidziane i nieprzyjemne skutki. I tak bywa zarówno „w dużych programach”, jak też w przypadku programowania mikrokontrolerów za pomocą języka C, gdzie z konieczności wykorzystuje się głównie efekty uboczne.

Programując w asemblerze, programista musiał pamiętać o każdym szczególe. Program w asemblerze to wyłącznie „efekty uboczne” polegające na kolejnych zmianach stanu zmiennych, czyli zmianach zawartości pamięci.  Języki wyższego poziomu miały odciążyć programistę i uniezależnić go od sprzętu, by nie musiał pamiętać i analizować wszystkich szczegółów dotyczących budowy i działania procesora. Tym ułatwieniem miała być dobra koncepcja języka i odpowiednio inteligentny kompilator. Zgodnie z ogólnym kierunkiem rozwoju języków programowania, języki te miały skutecznie oddzielić programistę od szczegółów sprzętowych i od niuansów specyfiki procesora. Stąd elegancka koncepcja „skrzynek” i stąd dążenie do eliminacji efektów ubocznych. Dlatego na biegunie przeciwnym do asemblera mamy czyste języki funkcyjne, gdzie (prawie) w ogóle nie powinno być efektów ubocznych, a obiektem zainteresowania programisty mają być wyłącznie wartości zwracane przez funkcje.

Ponieważ różne były potrzeby i możliwości, powstało wiele języków programowania, w tym C, a żaden nie jest uniwersalny i doskonały. Język C był dużym i ważnym krokiem w kierunku uniezależnienia programisty od specyfiki sprzętu. Przyniósł koncepcje i mechanizmy bardzo pożyteczne. Tymczasem my wykorzystujemy język C do programowania mikrokontrolerów jednoukładowych, co jest ewidentnym „cofnięciem się w kierunku asemblera” i wtedy absolutnie nie możemy uciec od szczegółów sprzętowych. Ponadto program w języku C zostanie przekompilowany: najpierw na elementarne polecenia asemblera i potem na kod maszynowy procesora. W praktyce często sprawdzamy, jak kompilator zamienił program pisany w C na polecenia asemblera. Niekiedy z ciekawości, ale zwykle po to, by znaleźć trudno wykrywalne błędy (związane właśnie z efektami ubocznymi).

Nam jako elektronikom bliżej do konkretów dotyczących procesora, jego pamięci, rejestrów, peryferii. Gdy więc zaczynamy poznawać język C, w pierwszej chwili cieszymy się z eleganckiej koncepcji skrzynek, ale już za chwilę przytłaczają nas niezrozumiałe aspekty informatyczne i matematyczne – bo krokodyl jest zupełnie inny.

Paradoksalnie ktoś, kto nie jest elektronikiem, może szybciej opanować język C, bo nie doszukuje się związku pisanego programu z konkretnym działaniem procesora, jego pamięci i rejestrów. No tak, tylko ktoś, kto nie rozumie szczegółów działania procesora, może mieć i będzie mieć duże problemy z rozmaitymi pułapkami, związanymi ze specyfiką używanego procesora.

Wykorzystanie języka C do programowania mikrokontrolerów okazuje się więc trudniejsze niż pisanie programów na komputery w „czystym języku C”. Nie ma na to rady. Z jednej strony trzeba zgłębić i zrozumieć specyficzne reguły języka C, które znakomicie ułatwiają pisanie „programów komputerowych”, a z drugiej strony trzeba poznać mikroprocesor i jego specyfikę. Nie sposób omówić wszystkich problemów osób uczących się i używających języka C do programowania mikrokontrolerów, niemniej w dalszych częściach serii (PR011) nadal będziemy omawiać  rozmaite aspekty tego problemu. Także i Ty możesz opanować język C w satysfakcjonującym stopniu, o ile tylko nie przestraszysz się krokodyla, który jest zupełnie inny.

Piotr Górecki