Powrót

B020 Tag

W tym artykule, przeznaczonym głównie dla początkujących, przypomnimy krótko, czym jest przekaźnik oraz omówimy różne możliwości sterowania rozmaitymi przekaźnikami za pomocą popularnych modułów Arduino, Raspberry Pi i podobnych. Omówimy możliwości, ale także problemy z tym związane. W przeznaczonym dla nieco bardziej zaawansowanych artykule Moduł Arduino