Powrót

M012 Tag

W niniejszym krótkim artykule, trzecim w dłuższej serii dotyczącej miernictwa i pomiarów, zawarte są bardzo istotne informacje dotyczące nieścisłości i nieporozumień oraz potocznych, często niedokładnych, a nawet błędnych wyobrażeń, a także złych przyzwyczajeń, które mogą stać się pułapkami. Metrologia to bardzo szeroka dziedzina. Jej częścią jest miernictwo, które