Powrót

PR004 Tag

W poprzednim artykule PR003 poruszaliśmy ważne kwestie dotyczące paradygmatów, czyli metod programowania i omawialiśmy zalety podziału programu na „autonomiczne kawałki”. Obiecałem pokazać Ci piękno języka C. Wiem, że znajdzie się mnóstwo osób mniej i bardziej zaawansowanych, które (nie bez przyczyny zresztą) wątpią w piękno języka C.