Powrót

S003 Tag

pierwszej części artykułu omówiliśmy przetwornice podwyższające. W drugiej – przetwornice obniżające. Wstępnie omówiliśmy też budowę fabrycznych modułów takich przetwornic. W odcinku trzecim omawiamy inne pożyteczne odmiany przetwornic impulsowych, w tym synchroniczne i SEPIC. W dwóch poprzednich odcinkach omawialiśmy dwie podstawowe i w sumie najpopularniejsze odmiany przetwornic impulsowych.