Powrót

UR007 Tag

Wcześniej wykorzystywaliśmy łącze szeregowe zwane Serial (RS-232) oraz łącze I2C, a teraz, w siódmym odcinku kursu zajmiemy się głównie łączem SPI (Serial Peripherial Interface). Omówimy urządzenie nadzorujące (master) oraz urządzenia podrzędne (slave). Poznamy linie oznaczone SCK (Serial Clock) oraz skróty MOSI (Master Output Slave Input) i MISO (Master Input, Slave Output). Wykorzystamy karty SD i microSD oraz moduły MAX31865 i MAX31855