Powrót

UR032 Tag

W poprzednich dwóch artykułach (UR030, UR031) porównywaliśmy działanie mikroprocesora rodziny ATmega do biura, w którym pracuje słabo rozgarnięty, ale bardzo skrupulatny i pracowity urzędnik. Po pierwsze chodziło o wskazanie, że mikroprocesor „sam z siebie umie niewiele”, a cała „mądrość” to dobrze napisany program. Po drugie, tamten materiał miał pokazać, dlaczego tak ważne jest zrozumienie kluczowej roli pamięci RAM (SRAM).