Powrót

Wspólnie projektujemy: Prosty zasilacz z LM317

W ramach inicjatywy Wspólnie projektujemy warsztatowy zasilacz liniowy, za pomocą co najmniej siedmiu etapów – konkursów wspólnie zrealizujemy praktycznie użyteczny liniowy zasilacz warsztatowy. Wprowadzeniem do serii konkursów jest poprzedni artykuł: Projektowanie zasilacza liniowego. Rozważania wstępne.

Pierwsze zadanie konkursowe dotyczy wyłącznie zaproponowania schematu minimalistycznej, niemniej już praktycznie użytecznej wersji zasilacza o regulowanym napięciu. Zakres regulacji to co najmniej 3…12 V, ale lepiej, gdyby był choć trochę szerszy. Prąd wyjściowy: wystarczy 0,3…1 A.

Teraz, w pierwszym etapie, należy zaproponować tylko schemat zasilacza ze stabilizatorem napięcia, bez obwodów stabilizacji prądu, bo tym zajmiemy się później. Ale już teraz warto pomyśleć i przewidzieć, jak w takim zasilaczu mają zostać zrealizowane obwody pomiaru i ograniczania prądu oraz inne funkcje.

Stabilizator o płynnie regulowanym napięciu można zrealizować dowolnie, jednak proponuję zastosować stabilizator scalony, najlepiej nadal bardzo popularny LM317, ewentualnie jakąś wersję pokrewną o ulepszonych niektórych parametrach.

Do udziału w nowym konkursie zapraszam elektroników doświadczonych, ale także mniej zaawansowanych i początkujących hobbystów.

Proponuję, żeby najpierw zająć się tylko schematem, a działania praktyczne rozpocząć dopiero wtedy, gdy różne wersje zostaną omówione w numerze lutowym czasopisma Zrozumieć Elektronikę.

 

Zadanie konkursowe YK001 brzmi:

Zaproponuj schemat podstawowej, możliwie prostej wersji zasilacza warsztatowego, najlepiej z układem LM317 lub podobnym.

Do udziału w zadaniu zapraszam doświadczonych, a także mniej zaawansowanych i początkujących.

Propozycje schematów można nadsyłać do 15 stycznia 2023 roku na adres [email protected]

Proponuję, żeby teraz, w ramach zadania, zająć się tylko schematem, a działania praktyczne rozpocząć dopiero wtedy, gdy różne możliwości i nadesłane rozwiązania zostaną omówione w numerze 2/2023 czasopisma Zrozumieć Elektronikę.

Uwaga! Aktualnie nie są przewidziane nagrody, więc udział bierzesz tylko dla własnej satysfakcji.