Powrót

Lampy elektronowe: schematy zastępcze

W tym kolejnym artykule serii przybliżającej w przystępny sposób podstawowe właściwości lamp elektronowych przedstawione są niezbędne dla każdego elektronika informacje dotyczące parametrów dynamicznych, w szczególności rozmaitych rezystancji, jakie występują w układach lampowych.

W poprzednim artykule tej serii zatytułowanym Lampy elektronowe: kluczowe parametry i charakterystyki omówiliśmy charakterystyki lamp i koncentrowaliśmy się na parametrach statycznych, czyli dotyczących napięć i prądów stałych. Poniżej podane są fundamentalne informacje o parametrach dynamicznych, których zrozumienie jest absolutnie niezbędne dla każdego, kto chce zajmować się lampami. Bez zrozumienia ich miłośnik lamp jest jak dziecko we mgle, a ich przyswojenie otwiera drogę do zrozumienia wszystkich układów lampowych: i podstawowych, i tych uważanych za bardziej skomplikowane. Oto klucz do świata lamp! Dlatego jeśli nie wszystko zrozumiesz, uzupełnij podstawową wiedzę o źródłach prądowych i powróć do tego artykułu.

Czy lampa to zmienny rezystor?

Niekiedy lampę lub tranzystor przedstawia się jako element o zmiennej rezystancji. W przypadku lampy jako rezystor o rezystancji zmienianej przez napięcie siatki, co dałoby obraz jak na rysunku 1.

Rysunek 1

To jest ilustracja być może przydatna dla dzieci albo dla osób, które zupełnie nie znają się na elektronice. Dla wszystkich innych jest to zbyt daleko idące uproszenie, które utrudnia analizę, a nawet mocno wprowadza w błąd.

Faktem jest, że niektóre tranzystory polowe JFET dawniej bywały wykorzystywane w roli zmiennej rezystancji, ale tylko przy bardzo dużych ograniczeniach, i na pewno nie w roli liniowych wzmacniaczy. Możemy to pominąć i stwierdzić, że przy normalnej pracy w roli liniowych wzmacniaczy tranzystory nie zachowują się jak rezystory o zmiennej wartości.

Ktoś może jednak powiedzieć: ale przecież podczas pracy na lampie lub tranzystorze występują jakieś napięcia i płyną tam prądy, a więc można mówić, że tranzystor ma jakąś rezystancję (R = U / I) i że ta rezystancja zmienia się pod wpływem sygnału wejściowego.

W zasadzie tak, ale takie rozumowanie jest bliskie prawdy tylko dla napięć i prądów stałych. Okazuje się natomiast bardzo mylące w przypadku zmian wartości napięć i prądów, czyli w przypadku interesujących nas najbardziej przebiegów zmiennych.

Tu jest problem, który sygnalizowałem w poprzednim artykule tego cyklu. Otóż wielu elektroników, nie tylko początkujących, jest bardzo mocno przywiązanych do napięć i prądów stałych. Potrafią sobie wyobrazić, i bardzo słusznie, że przebiegi zmienne to tylko zmiany, okresowe pulsacje tych (spoczynkowych) napięć i prądów stałych. Rozumieją, że przebiegi zmienne występują na tle (spoczynkowych) napięć i prądów stałych. Wiedzą, że przebiegi zmienne nie mogą występować „samodzielnie”, bez tych napięć i prądów stałych.

Tak istotnie jest, ale problem w tym, że przy analizie właściwości dynamicznych, nie tylko lamp, trzeba niejako zapomnieć o napięciach i prądach stałych oraz związanych z nimi parametrach, a zająć się tylko przebiegami zmiennymi i tylko parametrami, dotyczącymi prądów zmiennych.

Trudność polega jednak na tym, że początkującym parametry statyczne często mieszają się z dynamicznymi. I nic dziwnego, bo niektóre parametry, na przykład rezystancje, dotyczą i prądów stałych (rezystancje statyczne), i zmiennych (rezystancje dynamiczne). Co jednak najważniejsze, parametry statyczne i dynamiczne tego samego elementu (lampy) mogą mieć, i zwykle mają, zdecydowanie różne wartości. Trzeba to dobrze zrozumieć, bo to klucz do świata lamp. A katalogi tego nie ułatwiają, bo tam parametry dotyczące prądów stałych i zmiennych są mocno pomieszane. Spróbujmy się w tym wszystkim rozeznać.

Idea źródła prądowego

Tranzystor na pewno nie zachowuje się jak zmienna rezystancja z rysunku 1. Najprościej mówiąc dlatego, że zmiany napięcia wyjściowego (między drenem i źródłem) nie powodują proporcjonalnych zmian prądu. Można powiedzieć, że zmiany napięcia na tranzystorze (prawie) w ogóle nie powodują zmian prądu! A tak nie zachowuje się rezystor (rezystancja) tylko tak zwane źródło prądowe. Bez zrozumienia idei źródła prądowego nie poznasz tajemnic lamp i tranzystorów!

Ze źródłami prądowymi jest kłopot, bo w praktyce mamy do czynienia głównie ze źródłami napięciowymi. W idealnym źródle napięciowym napięcie jest niezmienne, niezależnie od wartości prądu, co ilustruje prosty przykład 12-woltowego źródła napięciowego. Źródła napięciowe mają różne symbole graficzne, ja na rysunku 2 wykorzystałem symbol częściej stosowany do oznaczania ogniw i baterii.

Rysunek 2

Baterie, akumulatory, a w szczególności zasilacze stabilizowane zachowują się jak bliskie doskonałości źródła napięciowe, w których napięcie nie(wiele) zależy od prądu. A niedoskonałość źródła napięciowego przedstawiamy w uproszczeniu jako obecność szeregowej rezystancji wewnętrznej według rysunku 3. I to jest proste, wręcz oczywiste.

Rysunek 3

Niezbyt trudne jest też wyobrażenie sobie zmiennoprądowego źródła napięciowego, które wytwarza napięcie sinusoidalnie zmienne, o wielkości niezależnej od prądu. Na schematach często takie zmiennoprądowe źródło napięciowe przedstawiamy za pomocą symbolu z rysunku 4, a jego niedoskonałość za pomocą rezystancji szeregowej.

Rysunek 4

W pierwszym zgrubnym przybliżeniu można uznać, że takim źródłem napięciowym jest dobry generator o małej rezystancji wyjściowej (fotografia 5 – NDN). To też jest w sumie łatwe.

Fotografia 5

(…)

——– ciach! ——–

To jest tylko fragment artykułu, którego pełna wersja ukazała się w numerze styczniowym czasopisma Zrozumieć Elektronikę (ZE 1/2024). Czasopismo aktualnie nie ma wersji drukowanej na papierze. Wydawane jest w postaci elektronicznej (plików PDF). Pełną wersję czasopisma znajdziesz na moim profilu Patronite i dostępna jest dla Patronów, którzy wspierają mnie kwotą co najmniej 10 zł miesięcznie. Natomiast niepełna, okrojona wersja, pozwalająca zapoznać się z zawartością numeru ZE 1/2024 znajduje się tutaj.

 

Piotr Górecki

 

Uwaga! Osoby, które nie są (jeszcze) moimi stałymi Patronami, mogą nabyć PDF-y z pełną wersję tego numeru oraz wszystkich innych numerów czasopisma wydanych od stycznia 2023, „stawiając mi kawę” (Cappuccino = 10 złotych za jeden numer czasopisma w postaci pliku PDF).
W tym celu należy kliknąć link (https://buycoffee.to/piotr-gorecki), lub poniższy obrazek
Postaw mi kawę na buycoffee.to
Następnie wybrać:
– jeśli jeden numer ZE – CAPPUCINO (10 zł),
– jeśli kilka numerów ZE – WSPIERAM ZA. I tu wpisać kwotę zależną od liczby zamawianych numerów – wydań (N x 10zł),
Wpisać imię nazwisko.
Podać adres e-mail.
Koniecznie zaznaczyć: „Chcę dołączyć wiadomość dla Twórcy” i tu wpisać, który numer lub numery mam wysłać na podany adres e-mailowy.