Powrót

Kategorie tematyczne

Jak wspominałem w poprzednim odcinku jeżeli nie jesteś, i nie chcesz być konstruktorem, tej części materiału też nie musisz czytać. Jeśli cię to jednak interesuje, otrzymasz teraz szereg kolejnych wskazówek praktycznych. Są to rady co stosować, a czego unikać w poszczególnych rodzajach budowanych układów.

W tej części weźmiemy pod lupę poszczególne rodzaje kondensatorów − podam ci ich najistotniejsze parametry, potem powrócimy do szerszego omówienia różnych dziedzin zastosowań i wreszcie podam ci szereg potrzebnych wskazówek i wzorów. Jak ci wspomniałem w poprzednim odcinku, nie musisz czytać tej części materiału. Chyba, że będziesz konstruował własne układy. W takim razie są to informacje dla ciebie.

W poprzednim odcinku próbowałem cię przekonać, że w kondensatorach liczy się nie tylko pojemność, ale też szereg innych parametrów. Doszliśmy do wniosku, iż właściwości kondensatora zależą przede wszystkim od dielektryka. Mówiliśmy, że w dielektryku występują straty mocy, które możemy przedstawić jako szeregową rezystancję zastępczą − ESR. Zasygnalizowałem ci także problem indukcyjności kondensatorów i zależności parametrów od temperatury, wilgotności i innych czynników.

W poprzedniej części namawiałem cię do zepsucia kilku kondensatorów elektrolitycznych. Dziś będę ci wkładał do głowy wiadomości dotyczące najważniejszych parametrów kondensatorów. Nie zrażaj się, że będzie mało praktyki − podane informacje są naprawdę bardzo ważne, a pomiarami (i psuciem) zajmiemy się w kolejnym odcinku.

Czy pamiętasz stare, czarno-białe telewizory jak choćby Belweder, Koral, Tosca czy Wisła? Czy zdarzyło ci się może spotkać w nich rozwijające się kondensatory?

W ostatnich latach dużą popularność zdobył termometr DS18B20. W handlu najczęściej spotkamy się z tanimi (kilka zł) podróbkami posiadającymi kilka istotnych wad. Oryginalny układ kosztuje około 20 zł. Nie ma gwarancji, że płacąc za układ 20 zł otrzymamy oryginał. Jak odróżnić oryginał od podróbki?

W dwóch artykułach omówione są tak zwane zasilacze prądowe – zarówno ze strony teoretycznej, jak i praktycznej. Podstawą jest kwestia: czy źródło napięcia oraz źródło prądu to jest to samo? Aby zrozumieć dlaczego tak nie jest, trzeba przypomnieć pojęcia źródła napięciowego i źródła prądowego.

Z poprzednich artykułów wiemy już, jak można zmierzyć temperaturę i ciśnienie. Kolejnym ważnym pomiarem jest pomiar poziomu. Jak można sprawdzić wolne miejsce w kilkudziesięciometrowym silosie albo zbiorniku cieczy?

Operacje sumowania (odejmowania) realizuje jednostka ALU. Można uznać je za proste działania. Bardziej złożonymi są już operacje mnożenia lub dzielenia. Te są już wykonywane jako ciąg dodawań lub odejmowań. Pierwsze mikroprocesory robiły je programowo, jak one sobie radziły?

Kolejnym stopniem wtajemniczenia są układy sekwencyjne, które bazują na różnego rodzaju przerzutnikach. Ten element to podstawa w budowie różnego rodzaju rejestrów, liczników oraz automatów synchronicznych. Co to jest przerzutnik? Zaczniemy od najprostszego: przerzutnik RS.