Powrót

Problemy z szeregowym łączeniem akumulatorów

W tej rubryce przedstawiane są odpowiedzi na wybrane pytania dotyczące elektroniki, zawarte w komentarzach do postów i filmów, nadsyłane przez Patronów i Mecenasów oraz innych Czytelników za pomocą kanałów podanych na stronie: Zapytaj, odpowiedz.

W maszynie rolniczej pracują dwa połączone szeregowo akumulatory kwasowe AGM 12 V. Czy to prawda, że dla zwiększenia trwałości trzeba co trzy miesiące zamieniać je miejscami? (…) czy w takim układzie trzeba stosować jakiś balanser?

W tym przypadku zdecydowanie nie trzeba! Nie ma to sensu i byłby to zupełnie niepotrzebny wysiłek.

Przed napisaniem odpowiedzi upewniłem się u Autora pytania, co do szczegółów połączenia.

Otóż należałoby je zamieniać, gdyby z punktu połączenia akumulatorów odchodził przewód do jakiegoś niewielkiego obciążenia według rysunku 1. Wtedy jeden z nich (dolny na rysunku) byłby dodatkowo obciążony prądem Ix i okresowa zamiana miejscami prawdopodobnie miałaby jakiś sens.

Rysunek 1

Jeżeli jednak z punktu połączenia tych dwóch akumulatorów nie odchodzi żaden przewód, zgodnie z rysunkiem 2, to zamiana nie jest potrzebna. Wtedy bowiem przez oba akumulatory zawsze płynie ten sam prąd.

Rysunek 2

Regulator napięcia współpracujący z alternatorem dba, żeby podczas pracy silnika napięcie na dwóch szeregowo połączonych akumulatorach nie przekroczyło 28,8 V (2×14,4 V). Teoretycznie napięcia obu akumulatorów zawsze powinny być identyczne, w praktyce nie są identyczne, ale są zbliżone.

W przypadku szeregowego połączenia akumulatorów kwasowych nie ma też żadnej potrzeby stosowania balansera, o ile tylko akumulatory mają jednakową pojemność nominalną – szczegóły dalej.

(…)

——– ciach! ——–

To jest tylko fragment artykułu, którego pełna wersja ukazała się w numerze majowym czasopisma Zrozumieć Elektronikę (ZE 5/2023). Czasopismo aktualnie nie ma wersji drukowanej na papierze. Wydawane jest w postaci elektronicznej (plików PDF). Pełna wersja czasopisma umieszczona jest na moim profilu Patronite i dostępna jest dla Patronów, którzy wspierają mnie kwotą co najmniej 10 zł miesięcznie. Natomiast niepełna, okrojona wersja, pozwalająca zapoznać się z zawartością numeru ZE 5/2023 znajduje się tutaj.

 

Piotr Górecki

 

Uwaga! Osoby, które nie są (jeszcze) moimi stałymi Patronami, mogą nabyć PDF-y z pełną wersję tego numeru oraz wszystkich innych numerów czasopisma wydanych od stycznia 2023, „stawiając mi kawę” (Cappuccino = 10 złotych za jeden numer czasopisma w postaci pliku PDF).
W tym celu należy kliknąć link (https://buycoffee.to/piotr-gorecki), lub poniższy obrazek
Postaw mi kawę na buycoffee.to
Następnie wybrać:
– jeśli jeden numer ZE – CAPPUCINO (10 zł),
– jeśli kilka numerów ZE – WSPIERAM ZA. I tu wpisać kwotę zależną od liczby zamawianych numerów – wydań (N x 10zł),
Wpisać imię nazwisko.
Podać adres e-mail.
Koniecznie zaznaczyć: „Chcę dołączyć wiadomość dla Twórcy” i tu wpisać, który numer lub numery mam wysłać na podany adres e-mailowy.