Powrót

Jak jest określana dokładność multimetrów?

W tej rubryce przedstawiane są odpowiedzi na wybrane pytania dotyczące elektroniki, zawarte w komentarzach do postów i filmów, nadsyłane przez Patronów i Mecenasów oraz innych Czytelników za pomocą kanałów podanych na stronie: Zapytaj, odpowiedz.

(…) Dlaczego oznaczenie dokładności multimetru zawiera dwa składniki? (…) rozumiem dokładność podawaną w procentach. Proszę o wyjaśnienie, po co jest i co znaczy druga część oznaczona dig? (…)

Przykład takiego oznaczenia w specyfikacji bardzo dobrego jak na swoją cenę 4,5-cyfrowego multimetru AN870 pokazany jest na rysunku 1. Autorowi pytania chodzi o dodatkowe oznaczenie wyróżnione kolorem żółtym. Co prawda akurat w tym przypadku nie ma oznaczenia dig (digit – cyfra), ale dobrze widać, że określenie dokładności (Accuracy) istotnie jest dwuczęściowe.

Rysunek 1

Ogólnie biorąc, należy to rozumieć tak, że wskazanie miernika może różnić się od wartości prawdziwej o dany procent i dodatkowo jeszcze o określoną liczbę „najmniejszych cyferek” wyświetlacza.

Przykładowo przy pomiarze pojemności na najmniejszym zakresie 0,001…9,999 nF deklarowana procentowa dokładność to ±5%, a do tego dochodzi jeszcze ±20 digit.

Jeżeli więc będziemy mierzyć mały kondensator i na wyświetlaczu zobaczymy wynik pomiaru taki, jak na fotografii tytułowej 3,138 nF, to zgodnie ze specyfikacją tego miernika należy się spodziewać, że tak naprawdę pojemność może być o pięć procent mniejsza lub większa, a więc od 2,981 do 3,295, a do tego dodatkowo wskazanie może różnić się od prawdy o ±20 „najmniejszych cyferek”, czyli prawdziwa wartość pojemności tego kondensatora może zawierać się w granicach 2,961…3,301 nF.

Takie jest bodaj najprostsze wyjaśnienie, że chodzi o rozdzielczość wyświetlacza i dodatkowy błąd wyrażony przez liczbę „jednostek rozdzielczości”.

Podane wyjaśnienie jest proste, przekonujące, ale niestety mocno niekompletne, ponieważ rzeczywistość jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. Nie czytaj dalszego ciągu, jeśli wystarczą Ci podane właśnie podstawowe informacje!

(…)

——– ciach! ——–

To jest tylko fragment artykułu, którego pełna wersja ukazała się w numerze wrześniowym czasopisma Zrozumieć Elektronikę (ZE 9/2023). Czasopismo aktualnie nie ma wersji drukowanej na papierze. Wydawane jest w postaci elektronicznej (plików PDF). Pełna wersja czasopisma umieszczona jest na moim profilu Patronite i dostępna jest dla Patronów, którzy wspierają mnie kwotą co najmniej 10 zł miesięcznie. Natomiast niepełna, okrojona wersja, pozwalająca zapoznać się z zawartością numeru ZE 9/2023 znajduje się tutaj.

 

Piotr Górecki

 

Uwaga! Osoby, które nie są (jeszcze) moimi stałymi Patronami, mogą nabyć PDF-y z pełną wersję tego numeru oraz wszystkich innych numerów czasopisma wydanych od stycznia 2023, „stawiając mi kawę” (Cappuccino = 10 złotych za jeden numer czasopisma w postaci pliku PDF).
W tym celu należy kliknąć link (https://buycoffee.to/piotr-gorecki), lub poniższy obrazek
Postaw mi kawę na buycoffee.to
Następnie wybrać:
– jeśli jeden numer ZE – CAPPUCINO (10 zł),
– jeśli kilka numerów ZE – WSPIERAM ZA. I tu wpisać kwotę zależną od liczby zamawianych numerów – wydań (N x 10zł),
Wpisać imię nazwisko.
Podać adres e-mail.
Koniecznie zaznaczyć: „Chcę dołączyć wiadomość dla Twórcy” i tu wpisać, który numer lub numery mam wysłać na podany adres e-mailowy.