Powrót

BR029 Tag

W poprzednim odcinku podałem kilka istotnych informacji na temat elementów jakie powinno się stosować przy budowie filtrów aktywnych. W dwóch najbliższych odcinkach zajmiemy się odmianami filtrów górnoprzepustowych i wspólnie zaprojektujemy kilka filtrów. Wszystkie omawiane układy są filtrami drugiego rzędu, więc stromość charakterystyki wynosi 12 dB/oktawę (40 dB/dekadę).