Powrót

kwiecień 2023

Stopniowo powstają kolejne serie artykułów. Niektóre już ukazały się na łamach czasopisma "Zrozumieć Elektronikę" Inne są gotowe i tylko czekają na publikację w kolejnych numerach pisma. I właśnie w tym miejscu znajdzie się, zaplanowany do któregoś z najbliższych numerów ZE, artykuł pt. Energia, praca

W artykule pierwszym i drugim tej serii omówiliśmy podstawowe informacje o zasadach działania kuchenek elektrycznych, w szczególności kuchenek indukcyjnych, oraz wyjaśniliśmy wiele kwestii użytkowych. Niniejsza część trzecia jest przeznaczona dla dociekliwych elektroników. Omawianie aspektów technicznych zacznijmy od zagadnień podstawowych, najłatwiejszych, ogólnych, ale też bardzo ważnych. Wytwarzanie