Powrót

styczeń 2024

Już wcześniej zasygnalizowałem, że korzystając ze skądinąd przyjaznego Arduino, można też natknąć się na różne, czasem przykre niespodzianki. Aby takich niespodzianek było jak najmniej, potrzebna jest wiedza i doświadczenie. Będziemy je zdobywać stopniowo. W tym artykule zajmiemy się niektórymi „aspektami analogowymi” płytki Arduino: omówimy kwestie precyzji i dokładności pomiarów analogowych.