Powrót

Wielopłaszczyznowa Panorama Audio

W poprzednim, pierwszym artykule z tego cyklu (O001) zasygnalizowanych było wiele ważnych kwestii z dziedziny audio. W tym artykule kontynuujemy rozważania, sygnalizuję Ci kolejne kluczowe zagadnienia i przekonuję, że panorama audio naprawdę jest wielopłaszczyznowa, a nawet wielowymiarowa.

Przypomnijmy, że dla wielu osób tematyka audio to tylko kwestie odtwarzania dźwięku. Owszem, ale absolutnie nie można pominąć kwestii nagrywania, transmisji i przechowywania. Mnóstwo osób uważa, że najważniejsze są aspekty techniczne, związane z elektroniką i informatyką. Owszem są one ogromnie ważne, ale paradoksalnie dużo ważniejsze okazują się inne aspekty, w tym też zupełnie nietechniczne! A najważniejsza okazuje się kwestia upodobań, co z techniką nie ma zupełnie nic wspólnego.

W grę wchodzi zaskakująco wiele dziedzin nauki, odległych, a nawet bardzo odległych od elektroniki. Sygnalizuje to rysunek 1 – przyjrzyj się mu dokładnie, bowiem często będziemy do niego wracać.

Rysunek 1

(…) ciach!

To jest tylko początek, zapowiedź artykułu, którego pełna wersja ukazała się z numerze styczniowym czasopisma Zrozumieć Elektronikę (ZE 1/2023). Czasopismo aktualnie nie ma wersji drukowanej na papierze. Wydawane jest w postaci elektronicznej (plików PDF). Pełna wersja czasopisma umieszczona jest na moim profilu Patronite i dostępna jest dla Patronów, którzy wspierają mnie kwotą co najmniej 10 zł miesięcznie. Natomiast niepełna, okrojona wersja, pozwalająca zapoznać się z zawartością numeru ZE 1/2023 znajduje się tutaj.

Piotr Górecki